Tananyag-bemutató: Magyar Hangtár

A berlini Humboldt Egyetem magyar tanszékének gondozásában jelent meg 2015 márciusában a Magyar Hangtár. Az új magyar mint idegen nyelvi tanananyagról Görbe Tamás magyar nyelvi lektort, nyelvtanár-tankönyvszerzőt, az elektronikus adatbázis szerkesztőjét kérdeztük.
 
 
Humboldt
 
(A Magyar Hangtár a képre kattintva elérhető!)

- Hogyan született meg az adatbázis ötlete?
 
- A magyar mint idegen nyelv tananyagainak piacán már régóta hiánycikknek számítanak az olyan hangzóanyagok, amelyek bizonyos mértékig az autentikus, spontán nyelvhasználatot tükrözik. A tankönyvekhez készült hanganyagok előre megírt szövegek alapján készülnek, kevésbé redundánsak, kevésbé viselik magukon a valódi beszédszituációk jellemző jegyeit. Ugyanakkor az is feltűnt, hogy a hallásértési feladatok sok diáknak okoznak nehézséget, talán épp azért, mert nem állnak rendelkezésükre elegendő mennyiségben a saját nyelvi szintjüknek megfelelő vagy annál egy kicsit nehezebb szintet képviselő, hallgatható anyagok.
Az is megfigyelhető, hogy a korábbi tankönyvek nem egyenlő arányban fejlesztették a nyelvi készségek mindegyikét: míg például a nyelvtant és a szókincset szisztematikusan építették fel, az olvasást a rengeteg írásbeli anyag és feladat folyamatosan fejlesztette, addig a hallásértés nem kapta meg azt a helyet a tankönyvekben, amelyet a valós kommunikációban betöltött szerepe alapján megérdemelne. Hozzá kell tennem persze, hogy a modernebb tananyagok ezt a hiányosságot örvendetes módon orvosolni igyekeznek. Ezek alapján a meggondolások alapján határoztam el, hogy egy nyílt, internetes felületen nagy számú, nyelvtanulóknak szóló hanganyagot teszek közzé.
 
 
- Hogyan épül fel a honlap és egy-egy tananyag?
 
- A honlap anyaintézményünk, a berlini Humboldt Egyetem úgynevezett „médiaraktár“ szolgáltatását felhasználva valósult meg. Ez azt jelenti, hogy az egyetem biztosítja a tárhelyet és a teljes műszaki hátteret, valamint elkészíti az adatbázis alapvető szerkezetét, mi pedig megtöltjük ezt tartalommal, és saját igényeinkre szabjuk a kezelőfelületet. Az adatbázis a media.hu-berlin.de/magyar címen érhető el. A kezelőfelület nyelve tetszés szerint beállítható, bár  – sajnos – pont a magyar nincs még a választható nyelvek között. Minden egyes tananyag két részből áll. Maguk az audioanyagok átlagosan 4-5 perces interjúk, beszélgetések, de vannak közöttük még kiselőadások különféle témákról, sőt néhány prezentáció is. Ugyanakkor minden hanganyaghoz tartozik egy kísérődokumentum, amely tartalmaz egy rövid bevezetőt a témáról, néhány fényképet és egy magyar-német-angol szószedetet. Jó néhány esetben feladatok és transzkripciók is készültek a hanganyaghoz, ezeket is ebben a dokumentumban találja a felhasználó. Az anyagok között témakör, szint és dokumentumtípus (hanganyag vagy dokumentum) szerint lehet böngészni, de lehetőség van kulcsszavas keresésre is. A részletes használati utasítás a bejelentkező oldalon olvasható, de egyáltalán nem ördöngősség a honlap kezelése.
 
 
- Milyen tanulóknak ajánlja?
 
- Az anyagok elkészítésekor elsősorban az A2-es és B1-es szinten lévő nyelvtanulókat tartottam szem előtt, nekik szól a legtöbb tananyag. Más kérdés, hogy egy-egy érdekesebb beszélgetés során a beszélgetőpartnereimmel nem tudtuk tartani a megbeszélt szintet, és bizony kicsit nehezebb anyag született, mint amilyet eredetileg terveztünk. Ilyenkor gyakran előfordult, hogy még egyszer nekirugaszkodtunk a felvételnek, megpróbáltuk ugyanazt elmondani, mint első alkalommal, csak még egyszerűbben, még érthetőbben. Az adatbázist jó szívvel tudom ajánlani mind egyedül tanulóknak, mind a nyelvtanároknak, akik házi feladatok formájában, a kurzussal mintegy párhuzamosan fejleszthetik diákjaik hallásértési készségét.
 
 
- Milyen módszertani alapelve(ke)t tartott szem előtt a kialakításakor?
 
- Mint már említettem, az egyik fő alapelvem az volt, hogy a beszélgetések, kiselőadások ne előre megírt szöveg alapján szülessenek meg, hanem amennyire lehetséges, félig-meddig spontán megnyilatkozások legyenek. Ennek megfelelően a beszélgetőpartnereimmel a felvétel előtt csupán az interjú témáját és a legfontosabb kérdéseket tisztáztuk, illetve megegyeztünk abban, hogy megpróbálunk minél érthetőbben, minél redundánsabban, a komplex szerkezeteket lehetőség szerint kerülve beszélgetni – vagyis megpróbáljuk szem előtt tartani a leendő felhasználót, megpróbálunk minél kevesebb frusztrációt okozni neki és minél több sikerélményt nyújtani a számára. Fontosnak tartottam, hogy a beszélgetések olyan témákat dolgozzanak fel, amelyek vagy a nyelvtanulók mindennapjaihoz kapcsolódnak szorosan (és egyébként a kezdő-középhaladó tankönyvekben is rendszeresen előkerülnek) vagy országismereti szempontból érdekesek a tanulók számára. Ez utóbbiak közé tartoznak például a beszélgetőpartnerek szülővárosával, magyarországi lakhelyével kapcsolatos vagy bizonyos foglalkozások képviselőivel, bizonyos termékek árusítóival készült beszélgetések. Remélem azonban, hogy – mivel minden beszélgetést Magyarországon élő vagy Magyarországon szocializálódott, magyar anyanyelvű személlyel vettem fel – a magyarországi mindennapok kultúrája minden beszélgetésben megjelenik valamilyen módon.
 
 
- Miben látja a honlap különlegességét a magyar mint idegen nyelvi tankönyvpiacon?
 
- A fentieken túl talán még abban, hogy a tananyag teljesen ingyenes, mindenki számára hozzáférhető. Ráadásul akár különösebb tanári segítség nélkül is használható. A nyitottság szintén lényeges eleme a projektnek: mivel nem lezárt tananyagról van szó, tetszés szerint alakítható, bővíthető, nagyon könnyű aktuális témákat is megjeleníteni a hanganyagok között. Azt gondolom, hogy a maga műfajában úttörő jellegű vállalkozásról van szó.
 
 
+ 1: Hogyan készült az adatbázis, és tervezi-e a munka folytatását?
 
- Az adatbázis nem jöhetett volna létre a számtalan beszélgetőpartner közreműködése és a projektben résztvevő kollégák, illetve a magyar szakos berlini egyetemisták értékes segítsége nélkül. Hadd köszönjem meg innen is mindenkinek az együttműködést. A projekt első fázisa egy évig tartott. A munka oroszlánrészét az elkészült felvételek megvágása és a kísérőanyagok elkészítése jelentette. Jelenleg 110 hangfelvétel és ugyanennyi dokumentum található az oldalon, de természetesen napirenden van a bővítés. A következő fázisban főleg tematikus beszélgetéseket és mindennapos szituációkat szeretnék felvenni. Örülnék, ha minél több visszajelzést kapnék a hanganyagokat használó tanároktól és nyelvtanulóktól. Aki pedig úgy érzi, szívesen közreműködne a Magyar Hangtár bővítésében, kiegészítésében, az bátran vegye fel a kapcsolatot velem. Várom azoknak az elhivatott kollégáknak is a jelentkezését, akik akár egy transzkripcióval, akár szószedetekkel, feladatokkal, akár új felvételekkel hozzá szeretnének járulni ahhoz, hogy minél több és minél színvonalasabb hallásértést segítő anyag álljon a magyarul tanulók rendelkezésére.