Nyelvtan

LEGNÉPSZERŰBB

LEGUTOLJÁRA FELTÖLTÖTT

(2018-01-07 23:31:42)

LEGTÖBBET LETÖLTÖTT

Feltöltötte: Ttina // A1, Játék,
A birtokos személyjel egyes számú formáinak gyakorlására egy játékos feladat, amelynek során már tanult szókincset és kulturális ismereteket is feleleveníthetünk.
Feltöltötte: Beáta // A1,
Társas a tárgyrag gyakorlásához.
Feltöltötte: Beáta // A1, A2,
A diákok párban dolgoznak, kapnak egy A és egy B lapot. A feladatlapokról más információk hiányoznak. A diákok egymást kérdezik.
Feltöltötte: gyorffy // A2,
Szövegkiegészítés toldalékokkal
Feltöltötte: Mágnes // A1,
Többes szám gyakorlására alkalmas feladat. A színes tárgyak keresésével nemcsak a többes számot lehet gyakorolni, hanem a helyzetük meghatározását is. Ebben a 2 oldalas feladatban erre is van példa: az alatt, felett, mellett, között névutós helyhatározókat lehet gyakorolni. A diákok dolgozhatnak párban vagy időre, versenyszerűen. Színek ismétlésére is jó feladat.
Feltöltötte: pek.szandi // A2,
A diákoknak a Mikor? kérdésre felelő időhatározókat be kell illeszteniük a mondatba az összes lehetséges helyre. Cél a fókusz és a szórend gyakorlása.
Feltöltötte: Aelythia // A2, Feladatlap, Páros munka,
A kvízben két feladat található: az elsőben melléknevek középfokú alakjaival igaz-hamis állítások, a másodikban pedig felsőfokú alakokat kell beírniuk, és kiválasztani a helyes megoldást. Párokban, vagy kis csoportokban beszéljék meg, szerintük mi a helyes, majd pedig összevetjük, közösen ellenőrzünk.
Feltöltötte: Femoke // B1,
Toldalékolás és kérdései
Feltöltötte: sztrecskobogi // Feladatlap, Játék,
Egy borítékos feladatot játszunk. Minden borítékban más-más feladat lapul majd. X borítékot helyezünk a táblára/falra, amik közül kettőben bomba lesz elrejtve. A bombának többféle funkciója is lehet. Játszhatjuk úgy is, hogy aki bombát talál mínusz pontot kap, így izgalmasabbá tehetjük a játékot, vagy plusz feladatot adhatunk neki, ami lehet akár mozgásos feladat is, pl. 5 guggolás, békaugrás stb. A gyerekek sorban választanak a borítékok közül, és mindenki számára lesz az egyes borítékokban feladatlap, tehát egyénileg oldják meg ugyanazt a feladatot. Ha hibátlanul megoldották, megkapják a maximum pontot az adott feladatra, ha nem, akkor kevesebb pont jár. 5 pontot – 3 pontot – 1 pontot – 0 pontot lehet szerezni a játék során. Mindenki oldja a feladatokat, nemcsak az, aki választotta a borítékot.
Feltöltötte: tothbara // A2,
A Gombóc Artúr és csokoládé c. mese tele van melléknevekkel. Az fenti feladatokat úgy állítottam össze, hogy azokat szókincsbővítésre (új melléknevek tanítására) illetve a melléknevekkel kapcsolatos grammatika gyakorlására (a melléknevek tárgyesetének illetve többes számának ismétlésére) lehessen használni. Azt feltételeztem tehát, hogy már tanulták, ismerik valamennyire a melléknevek tárgyesetét és többes számát. A1+ szint felett (inkább A2 szinttől) ajánlom!
Feltöltötte: agneslinadudas // A2,
Rövid feladat a hova? kérdésre különböző toldalék lehetőségekkel felelő szavak gyakorlására. Magánhangzó harmónia gyakorlás.
Feltöltötte: me.dorina // B2,
Jön igéhez tartozó igekötős feladat.
Feltöltötte: tmajzer // A1, Csoportmunka,
Telefonos szituációs játék a Hol? és a Hova? helyhatározóragok gyakorlására.
Feltöltötte: Szidi18 // A1,
Egy rövid gyakorlat a 'hova?' kérdésre felelő ragok gyakorlására.
Feltöltötte: timea // A1,
Nyelvtani és helyesírási szabályok játékosan 5. 6. osztályosoknak (A kérdések és a szókártyák átírhatók, változtathatók, így alsó tagozatosok is játszhatják.)
Feltöltötte: kesztera // A1,
Az irányhármasság és a kérdőszavak gyakoroltatása négy rövid feladaton keresztül.
Feltöltötte: Juli // A2,
Az anyag a Practical Hungarian alapján egy rövid táblázatos összefoglalót tartalmaz a múlt idő határozatlan ragozás különböző ragozásai csoportjairól. Utána egy feladatban a megadott igéket kell a kategóriákhoz rendelni.
Feltöltötte: koczaver // A2, Egyéni munka,
Néhány gyakorlat konkrétan a tárgyas ragozáshoz.
Feltöltötte: leventeborsos // B1, B2,
Feladatsor az Illés együttes Légy jó kicsit hozzám című számának feldolgozásához. A feladatok megoldása során a dalt három változatban hallgatjuk meg (Illés együttes, 1967; Illés együttes, 1973; Amorf ördögök és Honvéd Férfikar, 2005). A három verzió összehasonlítására irányuló utolsó feladat fogalmazási feladatként is végezhető.
Feltöltötte: leventeborsos // B1, B2,
Feladatsor Weöres Sándor Tíz lépcső című versének és a Szabó Benedek és a Galaxisok A teljesség felé című számának feldolgozásához.