Beszédkészség

LEGNÉPSZERŰBB

(1018 megtekintés)

LEGUTOLJÁRA FELTÖLTÖTT

(2018-01-17 18:48:17)

LEGTÖBBET LETÖLTÖTT

Feltöltötte: timea // A1,
Kapcsolatom a barátaimmal
Feltöltötte: Beáta // A2,
Párbeszédek egy könyvesboltban.
Feltöltötte: Beáta // A2,
Könyvek és olvasás témakör. Szókincsbővítés. Milyen könyveket szeretsz olvasni? Mi a kedvenc könyved? Hol vásárolsz könyveket? Általában mikor van időd olvasni? Kérdezz meg 3 embert a csoportban és írd le a válaszokat!
Feltöltötte: Beáta // A2, B1,
A ház és család témakörében keresd a különbséget játék. A diákok páronként kapnak egy A és egy B képet. A feladat párbeszédek alkotása és a különbségek megtalálása.
Feltöltötte: Beáta // A1, A2,
Keresd a különbséget!
Feltöltötte: ZsZita // A1,
Páros feladat A diákok párban kapnak két különböző listát, ami a hűtőjükben van. Ezen kívül rajzolniuk kell egy stilizált hűtőszekrényt is. Egymást kérdezgetve kell megtudniuk pontosan mi van a másik ember hűtőjében. Pl. Van a hűtőben répa? (Ha igen...) Hány répa van a hűtőben? A válasznak megfelelően kell berajzolniuk az élelmiszereket a hűtőbe. Természetesen a listát nem szabad megmutatni egymásnak. Magasabb szinten összehasonlítást is végezhetnek a listákkal. Van és nincs gyakorlására is alkalmas.
Feltöltötte: sztrecskobogi // Feladatlap, Játék,
Egy borítékos feladatot játszunk. Minden borítékban más-más feladat lapul majd. X borítékot helyezünk a táblára/falra, amik közül kettőben bomba lesz elrejtve. A bombának többféle funkciója is lehet. Játszhatjuk úgy is, hogy aki bombát talál mínusz pontot kap, így izgalmasabbá tehetjük a játékot, vagy plusz feladatot adhatunk neki, ami lehet akár mozgásos feladat is, pl. 5 guggolás, békaugrás stb. A gyerekek sorban választanak a borítékok közül, és mindenki számára lesz az egyes borítékokban feladatlap, tehát egyénileg oldják meg ugyanazt a feladatot. Ha hibátlanul megoldották, megkapják a maximum pontot az adott feladatra, ha nem, akkor kevesebb pont jár. 5 pontot – 3 pontot – 1 pontot – 0 pontot lehet szerezni a játék során. Mindenki oldja a feladatokat, nemcsak az, aki választotta a borítékot.
Feltöltötte: L.Ervin // A1,
Egy házban fel kell jutni a pincéből a tetőre. Így vezet az útvonal: pince-előszoba-konyha-fürdőszoba-hálószoba-nappali-tető. Ahhoz, hogy a játékosok egyik helyiségből tovább léphessenek a másikba, feladatokat kell megoldaniuk. A diáktársak választják ki, hogy az adott helyiségben ki, milyen feladatot kap. Választási lehetőségek: - Mondjon 3 tárgyat, ami az adott helyiségben található - Mondjon 3 igét, amit az adott helyiségben lehet/szoktunk csinálni - Mondjon 3 melléknevet, amely jellemző az adott helyiségre Amennyiben nem tudnak ilyet, kérhetnek segítséget: egy odakívánkozó szó betűit. Ebben a tanár segít, olyan szavak betűit adja meg egyenként, amelyek már ismerősek lehetnek a korábbi órákról. Aki betű kérés után nem tudja a választ, az addig nem tud továbbhaladni, amíg az a szó, amivel a tanár próbál segíteni, vagy esetleg másik odaillő szó, nem jut eszébe. A tetőn már nincs feladat, ha kijutott valaki, vége a játéknak, megvan a nyertes. Hogy követhetőbb legyen, nem árt lerajzolni a házat és a ház helyiségeit. Az elhangzott szavakat pedig a megfelelő helyre írni, hogy jobban rögzüljenek. Minden diákhoz rendeljünk egy-egy bábut, amivel lépkedhetnek a mezőkön.
Feltöltötte: tmajzer // A1, Csoportmunka,
Telefonos szituációs játék a Hol? és a Hova? helyhatározóragok gyakorlására.
Feltöltötte: rekakiss // A1,
helyhatározók gyakorlása (n,on,en,ön és ban,ben) Szókincs: szoba, bútorok stb.
Feltöltötte: JLaci // A1,
Ez a feladatlap a bemutatkozás, pontosabban mások bemutatása témaköréhez készült. A képeket a diákok fantáziája kapcsolja össze adatokkal: ők nevezik el a képeken látható embereket, ők határozzák meg, hogy szerintük honnan jönnek stb. Először írásban töltik ki az adatokat, majd szóban bemutatják az így felépített karaktert a csoport többi tagjának (vagy egyetlen diák esetén a tanárnak). Változatosabb felhasználásról ld. az utolsó oldalt.
Feltöltötte: leventeborsos // B1, B2,
Feladatsor az Illés együttes Légy jó kicsit hozzám című számának feldolgozásához. A feladatok megoldása során a dalt három változatban hallgatjuk meg (Illés együttes, 1967; Illés együttes, 1973; Amorf ördögök és Honvéd Férfikar, 2005). A három verzió összehasonlítására irányuló utolsó feladat fogalmazási feladatként is végezhető.
Feltöltötte: leventeborsos // B1, B2,
Feladatsor Weöres Sándor Tíz lépcső című versének és a Szabó Benedek és a Galaxisok A teljesség felé című számának feldolgozásához.
Feltöltötte: paradicsom // A2,
Ráhangoló kérdezz-felelek, az óra elejére, vagy végére.
Feltöltötte: PálBarbi // B1, B2,
A "Jó szórakozást magyarul!" (http://joszorakozastmagyarul.com) "Ezt így tanítottam!" pályázatára küldtem be az alábbi óratervet "A békakirályfi" című olvasmányhoz. A tananyagban az óraterv mellett szerepel egy szövegértést ellenőrző kérdéssor is.
Feltöltötte: KruzsliczTamás // A2, B1, Csoportmunka, Páros munka,
Segítő kérdések mentén, páros munkában dolgoznak fel a diákok egy-egy rövid szöveget. Minden pár csak egy-egy szöveget kap. Ha készen vannak, akkor kicserélik a megbeszélt információkat egy másik páros egy-egy tagjával, majd egy harmadikkal és így tovább (tehát a saját szöveg megbeszélése után A-párok a B-párokkal, C-párok a D-párokkal beszélgetnek, majd A-párok a C-párokkal és B-párok a D-párokkal, végül A-párok a D-párokkal és B-párok a C-párokkal). Ezzel az úgynevezett "mozaik módszer" segítségével mindenki megismeri minden szöveg tartalmát, és közben a kérdések segítségével tudnak beszélgetni. Fontos, hogy a diákok ne a kapott szövegeket mutassák meg egymásnak, hanem tényleg beszélgessenek a megadott kérdések segítségével.
Feltöltötte: KruzsliczTamás // B1, B2,
Párokban vagy hármas csoportokban beszélgethetnek a diákok a magyarországi ünnepekről. Először csak a segítő kérdéseket kapják meg (vigyázat a nyomtatáskor: kettő kérdéssor van egy oldalon), illetve minden pár/kis csoport egy-egy képet. Erről az ünnepről kell megválaszolni a kérdéseket (használhatnak akár internetet is). Utána minden csoport kap egy-egy kis szöveget (másik ünnepet, mint amilyen képet húzott), ezt is megbeszélik. A közös megbeszéléskor nem szabad kimondani az ünnep nevét: ki kell találni és ráismerni a "párokra" (minden ünnepet ugye kettő pár/kis csoport dolgozott fel). Érdemes a végén az ünnepeket akár csoportosítva (nemzeti, egyházi, állami ünnep) felírni a táblára. További feladat lehet, hogy a megadott kérdéssor mentén mutassanak be a diákok egy-egy nemzeti ünnepet a saját országukból. (A kép-szöveg kiosztása, kombinációja több módon is történhet. A fenti leírás csak egy ajánlás.)
Feltöltötte: KruzsliczTamás // A1, Csoportmunka, Kezdő,
Alapadatok híres emberekhez, amelyek segítségével beszélgetést kezdhetnek a kezdő nyelvtanulók. Az egyes "névjegyeket" vágjuk ki, osszuk szét a csoportban. Kérdezni kell egymást és a válaszok alapján kitalálni, ki, kicsoda. (Természetesen a névre nem szabad azonnal rákérdezni vagy azt rögtön megmondani.)
Feltöltötte: KruzsliczTamás // B1, B2,
Hallás utáni szövegértési feladat szójegyzékkel a Prezit mint munkahelyet bemutató videóhoz. Magasabb nyelvi szinten természetesen a szójegyzék akár el is hagyható. Utána páros munkában lehet beszélgetni a segítő kérdések nyomán az ideális munkahelyről. Jól kapcsolható feladat a munka, munkahely témakörhöz.
Feltöltötte: miniscott // A1, A2,
Mini közvéleménykutatás a szeret(sz) + -ni forma gyakorlásához. A kártyákat ki kell vágni. Minden diák kap egy-egy kártyát egy kérdéssel. Ezt a kérdést minél több hallgatónak fel kell tennie, akiknek válaszolni kell. Bátoríthatjuk a diákokat, hogy további kérdéseket is feltegyenek (miért szeretsz..? és még mit szeretsz...?). A feladat lezárásaként mindenki összesíti a kérdésére kapott válaszokat, majd az összegzést, a "statisztikát" megosztja a csoporttal.